Vereniging

Enkhuizer Klokkenspel Vereniging, opgericht 21 oktober 1955, lid NKV.

Voorzitter: Johan Engels
Secretaris: Jolanda Bos-van Marle
Penningmeester: Harry Groot
Algemeen lid: Erik Colombijn
E-mailadres: ekv@atelierenkhuizen.nl
K.v.K.; 40624213
Doelstelling: behoud & stimulering van bespelingen op de 17de eeuwse Enkhuizer Hemony Carillons. Dit door gerenommeerde Beiaardiers uit binnen & buitenland.
Donaties en lidmaatschapsgelden worden voor deze doelstelling, in zijn geheel aangewend.
Fiscaalnummer: 8159.66.830
Iban/banknummer: NL24 INGB 0000 5550 10

Overzicht Baten en Lasten:

Klik hier om de Baten en Lasten weer te geven over 2023.

Opgericht 21 oktober 1955